Dieptegesteenten

Zwerfstenen kun je op verschillende manieren indelen.
De meest gebruikte indeling is naar het land, streek of  gebergte van herkomst.
De cijfers op de ronde stickertjes verwijzen naar de herkomst zoals ingedeeld door J.G. Zandstra in zijn boek:
“Noordelijk Kristallijne Gidsgesteenten”

1 t/m 75 Noord Zweden en Finland

76 t/m 123 Midden Zweden: Oostzeegebied en gebied ter hoogte van Stockholm
124 t/m  181 Zuid Zweden: Smäland, Värmtland e.o.,  Bornholm
182 t/m 212 Zuid Noorwegen: het Oslogebied


De indeling van de fotoalbums heb ik ingedeeld naar de ontstaanswijze van de gesteenten.
Diepte gesteenten zijn ontstaan door stolling van magma in de aardkorst. Bij langzame  afkoeling en stolling ontstaan relatief grote kristallen; bij snellere afkoeling kleinere kristallen die nog wel met “het blote oog” zijn te zien.


  Dieptegesteenten0101.JPG Dieptegesteenten0102.JPG Dieptegesteenten0103.JPG Dieptegesteenten0104.JPG Dieptegesteenten0105.JPG Dieptegesteenten0106.JPG Dieptegesteenten0107.JPG Dieptegesteenten0108.JPG Dieptegesteenten0109.JPG Dieptegesteenten0110.JPG Dieptegesteenten0111.JPG Dieptegesteenten0112.JPG Dieptegesteenten0113.JPG Dieptegesteenten0114.JPG Dieptegesteenten0115.JPG Dieptegesteenten0116.JPG Dieptegesteenten0117.JPG Dieptegesteenten0118.JPG Dieptegesteenten0119.JPG Dieptegesteenten0120.JPG Dieptegesteenten0121.JPG Dieptegesteenten0122.JPG Dieptegesteenten0123.JPG Dieptegesteenten0124.JPG Dieptegesteenten0125.JPG Dieptegesteenten0126.JPG Dieptegesteenten0127.JPG Dieptegesteenten0128.JPG Dieptegesteenten0129.JPG Dieptegesteenten0130.JPG Dieptegesteenten0131.JPG Dieptegesteenten0132.JPG Dieptegesteenten0133.JPG Dieptegesteenten0134.JPG Dieptegesteenten0135.JPG Dieptegesteenten0136.JPG Dieptegesteenten0137.JPG Dieptegesteenten0138.JPG Dieptegesteenten0139.JPG Dieptegesteenten0140.JPG Dieptegesteenten0141.JPG Dieptegesteenten0142.JPG Dieptegesteenten0143.JPG Dieptegesteenten0144.JPG Dieptegesteenten0145.JPG
   
© OUDETREKKERS.NL