Zwerfstenen

“De bodem waarop wij  wonen, werken en bouwen, laat zich lezen als een spannend boek.

Een boek dat illustreert hoe de aarde er lang geleden heeft uitgezien.

Zwerfstenen en fossielen zijn daarvan de zichtbare overblijfselen.”     

Dr. Wim de Gans.

Steen2

 

“Aangestoken” en aangemoedigd door mijn oud-collega J.A. de Jong,

werd ik in de 70-iger jaren “besmet” met het stjintsje-siek virus.

Bij diepploegen, aanleg van industrieterreinen en bouwputten kom ik graag een kijkje nemen.

De zandwinput bij Nij-Beets was in de eerste jaren de favoriete vindplaats.


ws08 500
ws07 500

ws09 500

Vroeger  zocht ik  samen met bovengenoemde  collega; tegenwoordig ga ik er bij

regelmaat op uit met mijn kleinkinderen. Ging het eertijds vooral om het “vinden”,

nu gaat het mij vooral om het buiten zijn,  en het met de overenthousiaste kinderen

zwalken langs oevers, over bulten en door gaten.

Het afgelopen jaar waren we te vinden  op Burmania, het nieuwe A7  industrieterrein,

de bouwput van “Vreewijk” en  bij de tunnelaanleg langs de Noorderhogeweg.


ws11 500

ws10 500

De vondsten worden uitgestald op de garagezolder. De meeste gezaagd, gepolijst en geslepen.

Ja, het  stenen- zoeken is een bijzonder mooie hobby.ws05 500

ws06 500


In het kort:

Zwerfstenen: Door de laatste ijstijd hier achtergebleven stenen,  die door het landijs zijn meegenomen.

Salien ijstijd:  Van 200.00- 120.000  jaar geleden.

Gidsgesteenten:  Stenen met zodanige kenmerken dat met stelligheid is aan te geven van welk gebied of rotsformatie ze afkomstig zijn.  In het noorden van Nederland komen ze uit Fennoscandinavie.

Indeling zwerfstenen: gebaseerd  naar het ontstaan:  

Magmatische gesteenten ( of dieptegesteenten):b.v. graniet , dioriet, gabbro,diabaas, basalt

Metamorphe gesteenten  ( of omzettingsgesteenten) b.v. gneis, kwartsiet, marmer   

Sedimentaire gesteenten ( of afzettingsgesteenten  ):b.v. zandsteen, kalksteen, vuursteen  

Voor meer foto’s over zwerfstenen : zie fotoalbum


Steen1w


Grote en zware graniet met gletsjerkrassen

KLIK HIER voor een uitgebreide fotoserie.

   
© OUDETREKKERS.NL