Zwerfstenen uit Drachten /  Vrijburgh
 
Bij de aanleg van het nieuwe uitbreidingsplan Vrijburgh door de Fa. Oosterhof & Holman
werd in de 2e helft van 2007 heel wat grondwerk verzet. Er werden heel wat taluds
uitgegraven voor wegen, vaarten en sloten. In verhouding daarmee kwamen er
betrekkelijk weinig zwerfstenen aan het licht.
Dat heeft me niet weerhouden om er heel vaak naar toe te gaan.
 
 
m cimg2619
 
Het is tenslotte zo: wie zoekt, die vindt. Voor mij is het elke keer weer fascinerend om te
zien hoe de bodemlagen zijn opgebouwd. Vooral bij het aansnijden van de bodem
tot op 3 m. diepte besef je als eerste getuige te zijn van hetgeen meer dan 150.000 jaar geleden
in de ijstijd is afgezet. Heel veel diepblauw keileem. Ja, langs slootkanten, keileemhopen
en geulen voor waterleidingbuizen heb ik met plezier menig uurtje doorgebracht.
Daarbij heb ik het werken met kranen, bulldozers en zandkippers mooi in beeld kunnen brengen.
 
m cimg3808
Deze graniet heeft zich wat verdekt opgesteld.
 
2615
In verhouding kwam ik veel grijzige, lichtblauwe kwartsieten tegen
naast natuurlijk veel vuursteen. Opmerkelijk is dat zich tussen de granieten
geen zgn. gneizen te vinden waren, zoals ik die in de zandput van Nijbeets destijds heel veel aantrof.
 
m cimg4139
Bij de aanleg van de transportleiding aan de oostzijde van de Waldwei,
vond ik wat stenen van een groter formaat.
 
 
m cimg4142......................................................................................................................................
   
© OUDETREKKERS.NL